• 307 Çözümlü Soru
  • 14 KKT Testi
  • 537 Toplam Soru’dan oluşan

bu kitapçığın sizi hedeflerinize ulaştıracağını kısa sürede göreceksiniz.