• 583 Çözümlü Soru
  • 20 KKT Testi
  • 995 Toplam Soru’dan oluşan

bu kitapçığın sizi hedeflerinize ulaştıracağını kısa sürede göreceksiniz.