• 569 Çözümlü Soru
  • 22 KKT Testi
  • 956 Toplam Soru’dan oluşan

bu kitapçığın sizi hedeflerinize ulaştıracağını kısa sürede göreceksiniz.